Saturday, April 16, 2011

ਜਾਗੋ ਬਈ ਹੁਣ

ਕਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ

ਦੇਖਿਆ

ਕਿੰਜ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ

ਹੋਰ ਥੱਲੇ

ਹੋਰ ਥੱਲੇ

----0---0---

ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ

ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਸੋਹਣਾ

ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਖ ਦਾ
ਸ਼ਾਖ ਬਿਰਖ ਦੀ

ਬਿਰਖ ਧਰਤ ਦਾ

ਧਰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਸਦਾ..???

ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਲੌਅ
ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ

ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਅੱਗ
ਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ

-----0----0----