Wednesday, February 17, 2010

ਰੂਹੋਂ ਸੱਖਣਾ

ਆਓ ਮਿਤਰੋ
ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ
ਜਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਚਰਾਂ ਲਾਹੋ
ਜੋੜੋ
ਬਣਾਓ
ਸਾਬਤ ਦਿੱਸਦੇ
ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ

ਤੋਰੋ ਉਸਨੂੰ
ਦਫਤਰ
ਖੇਤ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ

ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ
ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਰੂਹੋਂ ਸੱਖਣਾ
ਫਿਰ ਕੱਟਿਓ ਵੱਡਿਓ
ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡ ਦਿਓ
ਕੁੱਝ ਕੁ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਪੇ ਦਿਆਂ
ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਉਡੀਕਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ

ਕੁੱਝ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਈ
ਫੀਸ ਸਲਿਪ ਹਿੱਸੇ

ਕੁੱਝ ਤੋਰ ਦਿਓ
ਬਾਜ਼ਾਰ
ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ
ਤੇ 'ਮੋਟਾ ਸੰਤਰਾਂ' ਲੈਣ

ਇਸ ਤਰਾਂ
ਖਿਲਰੇ ਖਿੰਡੇ ਨੂੰ
ਪਾ ਦਿਓ
ਇਸ ਦੀ
ਉਡੀਕਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ
ਤਾਂ ਜੋ
ਇਹ ਦੋ ਪਲ
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ!
---0----0----

No comments:

Post a Comment