Friday, January 15, 2010

ਬਿਰਖਇੱਕ ਬਿਰਖ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ

ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਦੇ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ

ਸੋਚਾਂ

ਅਰਥਾਂ

ਦੇ ਸੁਆਦ ਸਮੇਤਇਹ ਫਲ-ਦਾ ਹੈ

ਫੁੱਲ ਦਾ ਹੈ

ਹਰੀਆਂ ਕਚੂਰ ਕੁਰੁੰਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ

ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਗਦੇ

ਫਲ ਵੀ ਲਗਦੇ

ਰੁੱਤ ਆਏਤੇਰੀ ਯਾਦ

ਸਿੰਜਦੀ ਇਸ ਨੂੰ

ਪਲ ਪਲ

ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ

ਇਹ ਹਰਫ਼ ਹਰਫ਼ ਫੈਲਦਾਰੁੱਤ ਆਏ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ

ਕੁੱਝ ਕੁ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲੈਦਾਂ ਹਾਂ

ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾਂ ਦਾ

ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜੋੜ ਲੈਦਾਂ ਹਾਂ


-----0------0-------

No comments:

Post a Comment