Friday, April 9, 2010

ਚੱਲ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ

ਨਾਲ ਦੇ ਮੰਦਰ

ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ
ਧੂਫ ਬੱਤੀ
ਅਨੰਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ

ਭਿਕਸ਼ੂ
ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੈ
ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋਣ ਲਈ

ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ

ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਖੇਡ ਰਿਹੈ
ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੰਡ ਘੋਲਦੈ
ਪੀ ਲੈਂਦੈ
ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹੈ

ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦੈ

------0-------0------

No comments:

Post a Comment