Friday, April 23, 2010

ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ


ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ


ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ
ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਸ਼ਾਇਰ
ਲੇਖਕ

ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ

ਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਤਾ ਪਾ
ਅਜ਼ੀਬ ਜਿਹੀ ਤੱਕਣੀ ਤੱਕਦਾ


ਪਾਬਲੋ ਹਿਕਮਤ ਮਾਇਕੋਵਸਕੀ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੈ

ਸ਼ਿਵ ਪਾਤਰ ਪਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਹਾਂ
ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ..।

-0---0---

No comments:

Post a Comment